حضور واحد رودهن در گردهمایی انجمن های علمی گیاهان دارویی کشور در مشهد

۰۳ بهمن ۱۳۹۴ | ۲۱:۵۶ کد : ۲۲۸۳ رویدادها
تعداد بازدید:۱۰۴۳
اولین گردهمایی انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران در روزهای 30 دی ماه الی 2 بهمن 1394 در مشهد مقدس برگزار شد. ریاست شاخه رودهن نیز در طی این روزها در گردهمایی شرکت و به ارائه گزارش کارکرد شاخه رودهن پرداختند که مورد توجه ریاست محترم انجمن علمی کشور جناب آقای دکتر محمد باقر رضایی نیز قرار گرفت.
حضور واحد رودهن در گردهمایی انجمن های علمی گیاهان دارویی کشور در مشهد
اولین گردهمایی انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران در روزهای 30 دی ماه الی 2 بهمن ماه 1394 در مشهد مقدس برگزار شد. ریاست انجمن علمی گیاهان دارویی ایران - شاخه رودهن جناب آقای دکتر محمد رضا حاج سید هادی در طی این روزها در گردهمایی شرکت و به ارائه گزارش کارکرد شاخه رودهن پرداختند که مورد توجه ریاست محترم انجمن انجمن علمی کشور جناب آقای دکتر محمد باقر رضایی قرار گرفت.
بحث و تبادل نظر در خصوص چالش های پیش روی صنعت تولید و فرآوری گیاهان دارویی کشور و راهکارهای فائق آمدت بر مشکلات موجود و همچنین بازدید از کارخانجات تولید دارو و عرقیات گیاهی از دیگر برنامه های این گردهمایی بود.


نظر شما :