کارگاه آموزشی گیاهان دارویی از منظر اسلام

۰۸ بهمن ۱۳۹۴ | ۲۱:۰۳ کد : ۲۲۸۵ رویدادها
تعداد بازدید:۱۰۷۵
این کارگاه با همکاری معاونت فرهنگی برگزار می شود.
کارگاه گیاهان دارویی از منظر اسلام با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی در روز چهار شنبه مورخ 1394/11/21 برگزار می شود. این کارگاه مخصوص اعضاء محترم هیئت علمی بوده و دارای امتیاز فرهنگی می باشد.

برای اطلاعات بیشتر
اینجا کلیک کنید.

نظر شما :