سخنرانی پژوهشی

سخنرانی پژوهشی آقایان دکتر محمد رضا حاج سید هادی و دکتر محمد تقی درزی

۱۰ مهر ۱۳۹۵ | ۱۷:۲۱ کد : ۲۶۴۷ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۴۰۰
سخنرانی پژوهشی آقایان دکتر محمد تقی درزی و دکتر محمد تقی درزی در روز چهارشنبه مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ در محل دانشکده کشاورزی برگزار گردید. این سخنرانی ها حاصل طرح های پژوهشی آنها در منطقه فیروزکوه می باشد که به اتمام رسیده است. عناوین طرح های تحقیقاتی آنها به ترتیب عبارتند از: بررسی عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه در یک سیستم تولید پایدار بررسی تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی بادرشبی

( ۱ )

نظر شما :